Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Środa 07 marca 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2018 r. 12:14

Struktura organizacyjna

 Schemat struktury organizacyjnej


 Siedzibą Biura jest Włocławek. W Bydgoszczy i Toruniu znajdują się Oddziały Biura.

Adres: Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B

Dyrektor: Mariusz Leszczyński
               tel. 508134748

Z-ca dyrektora: Ewa Birek
               tel. 508134759

tel./fax 54 231-55-18 - sekretariat Dyrektora Biura,

e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl
e-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl

Oddział w Bydgoszczy
Adres: ul. Paderewskiego 26

Z-ca dyrektora-Kierownik oddziału:
Adam Stańczyk
, tel. 508134749

tel./fax 52 32-20-802
tel./fax 52 32-29-722

e-mail: bydgoszcz@biuro-planowania.pl
e-mail: sek.byd@biuro-planowania.pl

Oddział w Toruniu
Adres: ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

Z-ca dyrektora-Kierownik oddziału:
Sławomir Flanz, tel. 517791532


tel./fax 56 676-71-97
tel./fax 56 676-52-89

e-mail: torun@biuro-planowania.pl
e-mail: sek.tor@biuro-planowania.pl
 

Wewnętrzna struktura Biura

1) Dyrektor - DN;
2) Zastępca Dyrektora - ZD;
3) Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Bydgoszczy - ZDOB;
4) Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Toruniu - ZDOT;
5) Główny Księgowy - GK;
6) Radca Prawny - RP;
7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN;
8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI;
9) Zespół Planowania Przestrzennego - ZPP;
10) Zespół Rozwoju Regionalnego - ZRR;
11) Zespół Analiz i Studiów - ZAS;
12) Zespół Informatyczno-Wydawniczy - ZIW;
13) Zespół Finansowo-Księgowy - ZFK;
14) Zespół Organizacyjno-Administracyjny - ZOA;
15) Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy - ZPPB;
16) Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy - ZRRB;
17) samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Bydgoszczy -SSAGB;
18) Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu - ZPPT;
19) Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu - ZRRT;
20) Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu - ZKPPT;
21) samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Toruniu - SSAGT.Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

19 marca 2008 r. 11:03

Licznik odsłon :

146768

Liczba zmian :

32

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

29 czerwca 2009 r. 06:44

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 06:46

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 06:46

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 10:13

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 10:16

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 12:59

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 13:03

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 lipca 2011 r. 12:59

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 lipca 2011 r. 13:01

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 lipca 2011 r. 13:01

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 lipca 2011 r. 13:01

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 lipca 2011 r. 13:02

Edycja

Waldemar Lisiecki

12 lipca 2011 r. 07:27

Edycja

Waldemar Lisiecki

28 grudnia 2011 r. 08:44

Edycja

Waldemar Lisiecki

28 grudnia 2011 r. 08:46

Edycja

Waldemar Lisiecki

28 grudnia 2011 r. 08:48

Edycja

Waldemar Lisiecki

16 stycznia 2012 r. 14:19

Edycja

Waldemar Lisiecki

16 stycznia 2012 r. 14:20

Edycja

Waldemar Lisiecki

16 stycznia 2012 r. 18:42

Edycja

Waldemar Lisiecki

16 stycznia 2012 r. 18:43

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:24

Edycja

Waldemar Lisiecki

20 lutego 2012 r. 11:25

Edycja

Waldemar Lisiecki

21 grudnia 2012 r. 15:10

Edycja

Waldemar Lisiecki

21 grudnia 2012 r. 18:57

Edycja

Waldemar Lisiecki

11 czerwca 2014 r. 10:11

Edycja

Waldemar Lisiecki

12 lipca 2016 r. 09:47

Edycja

Waldemar Lisiecki

2 listopada 2016 r. 14:16

Edycja

Waldemar Lisiecki

7 listopada 2016 r. 12:18

Edycja

Waldemar Lisiecki

7 listopada 2016 r. 12:20

Edycja

Waldemar Lisiecki

24 listopada 2016 r. 09:30

Edycja

Waldemar Lisiecki

25 stycznia 2017 r. 11:50

Edycja

Waldemar Lisiecki

10 października 2017 r. 11:50

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku