Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Środa 07 marca 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2018 r. 12:14

Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż samochodu osobowego
Ogłoszenie o wyniku postępowania   Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na zbycie samochodu osobowego marki DEAWOO – FSO/FSO Nubira II 2,0 o nu ...
Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup uaktualnienia licencji programu MapInfo
Zawiadomienie o wyborze oferty W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację 5 licencji MapInfo Professional 9.0 PL do najnowszej wersji 10,5 PL informuję, że dokonano wyboru oferty firmy Biuro Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., ul. Skowronk& ...
Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup licencji na program antywirusowy Eset Smart Security Business Edition Client
Zawiadomienie o wyborze oferty W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizacja 46 licencji oraz zakup dodatkowych 5 nowych licencji programu antywirusowego Eset Smart Security Business Edition Client – licencja na 2 lata, informuję, że d ...
Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup uaktualnienie licencji programu MapInfo
Zaproszenie Zapraszam do złożenia ofert cenowej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup uaktualnienie licencji programu MapInfo dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Postępowanie prowadzone jest bez stosowa ...
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup licencji na program antywirusowy Eset Smart Security Business Edition Client
ZAPROSZENIE Zapraszam do złożenia ofert cenowej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup licencji na program antywirusowy Eset Smart Security Business Edition Client dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Post ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy sprzętu komputerowego
  Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 389118 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było prze ...
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
  Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 360910-2009 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie p ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 308718 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamó ...

| 1 | 2 | 3 |Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku