Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Środa 07 marca 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2018 r. 12:14

Instrukcja obsługi

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

 • nagłówka,
 • menu,
 • pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka jest identyczna na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość menu i pola zawierjącego treść ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z menu i wyświetlanej dzięki temu treści.

NAGŁÓWEK

Nagłowek zawiera:

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • Informacje o podmiocie którego dotyczy strona
 • Aktualną date
 • Informacje o ostatniej aktualizacji
 • Liczbe pobrań strony przez użytkowników

MENU

Menu składa się z czterech podstawowych elementów:

 • Szukaj w serwisie - jest to mechanizm umożliwiający przeszukiwanie struktury baz danych Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie w poszukiwaniu określonego ciągu znaków.
 • Menu tematyczne - menu, które umożliwia użytkownikowi poruszanie się po podstawowych kategoriach naszego biuletynu. Menu tematyczne w momencie przejścia do określonej kategorii może być poszerzone o dodatkowe menu dotyczące tej kategorii.
 • Linki - to menu zawiera odnośniki do trzech stron:
   - Strona główna podmiotu - czyli nasza strona domowa
   - Strona główna BIP - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 • Menu dodatkowe - to menu zawiera informacje dodatkowe takie jak: instrukcja obsługi (kategoria w której się teraz znajdujesz), rejestr zmian czyli informacje o wszystkich wprowadzonych zmianach na naszym serwisie oraz administrator serwisu, informacje o osobie lub osobach odpowiedzialnych za administrowanie tym serwisem.

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

18 lutego 2004 r. 08:46

Licznik odsłon :

130091

Liczba zmian :

1

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku